Polityka Prywatności i Ochrona danych osobowych

Dbamy o kwestie Twojej prywatności i Twoje dane osobowe. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. W razie pytań jesteśmy do dyspozycji.

 1. Administrowanie danymi osobowymi

Mamy.link Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-792) ul Wojskowa 1, Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000963525, NIP: 7792537770, REGON: 521616226 (dalej jako: „ADO”).

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych wynika z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (określone w Regulaminie). 

Dane przetwarzamy na podstawie:

 • zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • zgody na przetwarzanie Twoich danych szczególnej kategorii w celu udostępnienia zdjęcia 2D/ 3D wraz z opisem w systemie BABY.link w związku z art. 9 ust. 1 lit. A RODO.
 • Nasz uzasadniony interes, w związku z art. 6 ust. 1 lit. F RODO polegający na:
  • badaniu satysfakcji i opinii z korzystania z Naszych usług,
  • dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami i obsługą reklamacji,
  • obsłudze przekazanych zgłoszeń i opinii,
  • prowadzeniu marketingu i sprzedaży zgodnie z wyrażonymi przez Ciebie preferencjami dotyczącymi treści oraz kanałami komunikacji.
 1. Cel przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

 • udostępnienie zdjęcia po zalogowaniu w systemie baby.link
 • realizacja zamówienia zdjęcia w celu jego pobrania przez Użytkownika
 • rozpatrzenie i realizacja prawa do rękojmi, kontaktu i przesyłania informacji handlowych
 • wysyłka Newsletter
 1.   Dane jakie przetwarzamy

Przetwarzamy wyłącznie dane, które są nam niezbędne do celów, o których mowa wyżej, tzn.:

imię i nazwisko, adres dostawy,
adres email, nr telefonu
dane firmy, NIP
dane pracowników Klienta, którzy zawierają Umowę w jego imieniu

 1.   Dostawcy i odbiorcy danych osobowych

Dane i zdjęcie 3D wprowadzane są do systemu są przez Specjalistę lub pracownika Centrum Medycznego. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe do następujących kategorii odbiorców:

 • podmiotom przetwarzającym dane w Naszym imieniu, są to podmioty którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług, np. IT i marketing.
 • podmiotom upoważnionym przez Ciebie.
 1. Uprawnienia

Przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych
 • prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych z systemów)
 • prawo do przeniesienia danych do innego podmiotu
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do uzupełniania i żądania korekty danych
 • prawo do złożenia skargi do UODO
 1. Czas przechowywania danych
 • Dane osobowe pozyskane w związku z przyjęciem zamówienia i realizacją umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, przechowywane są przez 5 lat do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
 • Dane marketingowe przechowywane są do lat 5.
 • Dane medyczne – 20 lat 
 • do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli Twoje dane przetwarzaliśmy na takiej podstawie i dane nie będą niezbędne do realizacji Twoich praw.
 1. Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, chcesz wyrazić swoją opinię lub dochodzić swoich praw, prosimy o kontakt na adres email: kontakt@baby.link